Flödesschema för mögelinspektion

Hej, kom för att konsultera våra produkter!

Kvalitetspolicy :Fullt deltagande, full processkontroll, övergripande förbättring, till strävan efter produkt noll defekt.
Företagsinriktning:Ett beslutsamt och oförskämt företag, att vara en av de första klassens formtillverkarna i världen genom kontinuerliga ansträngningar.

2
1

Råvarutest

NDT-test

Materialcertifikat

NDT-rapport

Hårdhet och storleksrapport

Standard komponenttest

Hårdhet och storleksrapport

Driftsspecifikationer

Standard test av formram

Standard testrapport för MÖGEL ram

Kopparelektroddetektion

Kopparelektroddetekteringsrapport

Process Inspektion

Test efter varje bearbetning (CNC, EDM, polering)

Processtestrapport

Värmebehandlingstest

Släckning och högtemperaturhärdning, kvävebildning, besvärande, släckning, kvävgasförgasning

Test för monteringsprocedur

Inspektionsrapport av mögeltest

Formningstest

Inspektionsrapport av mögeltest

Demonteringstest av mögel

Testrapport om mögelborttagning

Produkttest

FAI testrapport för alla storlekar

CMM Test Center

Testrapport om mögelborttagning

Leveransbesiktning

MÖGELtest (utseende, reservdelar, manual, etc.)

Checklista för försändelser

Förpackningsinspektion (materialkvalitet, storlek, samlokalisering, etc.)

Rapporten om packning